Простий категоричний силогізм

Якщо одна з посилок-негативне судження, то і висновок повинен бути негативним (судження з розподіленим предикатом). Але в цьому випадку предикат висновку (більший термін) повинен бьггь розподілений і в більшій посилці, де він займає місце суб'єкта судження. Такий посилкою повинно бьггь загальне судження, в якому суб'єкт розподілений. Значить, велика посилка повинна бути загальним судженням.

2-я фігура застосовується, коли необхідно показати, що окремий випадок (конкретну особу, факт, явище) не може бути підведений під загальне положення. Цей випадок виключається з числа предметів, про які сказано в більшій посилці. У судовій практиці 2-я фігура використовується для висновків про відсутність складу злочину в даному конкретному випадку, для спростування положень, що суперечать тому, про що йдеться в посилці, що виражає загальне положення.

Наприклад:

Підбурювачем (Р) визнається особа, схилила іншу особу до вчинення злочину (М).

Н. (S) не визнається особою, склонившим іншу особу до вчинення злочину (М).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Н. (S) не є підбурювачем (Р).

Правила 3-ї фігури:

1. Менша посилка - стверджувальне судження.

2. Висновок - приватне судження.

1-е правило доводиться так само, як 2-е правило 1-ї фігури. Але якщо менша посилка - стверджувальне судження, то його предикат (менший термін силогізму) не розподілений. Термін, не розподілений в посилці, не може бути розподілений в ув'язненні. Значить, висновок має бути приватним судженням.

Даючи тільки приватні ув'язнення, 3-я фігура застосовується найчастіше для встановлення часткової сумісності ознак, що відносяться до одного предмета. Наприклад:

Огляд місця події (М) має одним із своїх завдань виявлення слідів злочину (Р).

Огляд місця події (М) - слідча дія (S).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деякі слідчі дії (S) мають одним із своїх завдань виявлення слідів злочину (Р).

У практиці міркування третя фігура застосовується порівняно рідко.

4-я фігура силогізму також має свої правила. Однак виведення укладення з посилок по цій фігурі не характерно для природного процесу міркування. Наприклад:

Захоплення заручника (Р) - злочин проти громадської безпеки (М).

Злочин проти громадської безпеки (М) - суспільно небезпечне діяння, передбачене Oсобливою частиною Кримінального кодексу (S).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деякі суспільно небезпечні діяння, передбачені Особливою частиною Кримінального кодексу (S), є захопленням заручника (Р).

Такий хід міркування представляється певною мірою штучним, на практиці висновки в подібних випадках робляться зазвичай по 1-й фігурі:

Злочини проти громадської безпеки (М) - суспільно небезпечні діяння, передбачені Oсобливою частиною Кримінального кодексу (Р).

Захоплення заручника (S) - злочин проти громадської безпеки (М).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Захоплення заручника (S) - суспільно небезпечне діяння, передбачене Особливою частиною Кримінального кодексу (Р).

Так як хід міркування по 4-й фігурі не типовий для процесу мислення, правила цієї фігури нами не розглядаються.