Простий категоричний силогізм

5. Модуси силогізму

Посилками силогізму можуть бьггь судження, різні за якістю і кількістю: общеутвердітельние (А), общеотріцательние (Е), частноутвердітельние (I) і частноотріцательние (О).

Різновиди силогізму, що розрізняються кількісними і якісними характеристиками посилок, називаються модусами простого категоричного силогізму.

Так як кожна посилка може бути будь-яким з чотирьох суджень, число можливих комбінацій посилок в кожній фігурі дорівнює 24, тобто 16:

АА ЕА ІА ОА
АЕ (EE) IE (OE)
AI EI (II) (OI)
AO (EO) (IO) (OO)

Очевидно, в чотирьох фігурах число комбінацій одно 64.

Однак не всі модуси узгоджуються із загальними правилами силогізму. Наприклад, модуси, укладені в дужках, суперечать 1-му та 2-му правилам посилок, модус ІА не проходить по першій і другій постатям, оскільки суперечить 2-му правилу термінів, і т. д. Тому, відібравши тільки ті модуси, які узгоджуються із загальними правилами силогізму, отримаємо 19 модусів, які називаються правильними. Їх прийнято записувати разом з висновком:

1-а фігура: ААА, ЕАЕ, АII, EIO

2-я фігура: ЕАЕ, АЕЕ, EIO, АОО

3-я фігура: ААІ, ІАІ, АІІ, OАO, EАО, ЕIO

4-я фігура: ААІ, АЕЕ, ІАІ, ЕАО, ЕIO

Правильні модуси можна вивести, виключивши комбінації посилок, не відповідні загальним правилам, і ті, які не відповідають правилам фігур.

6. Категоричний силогізм з виділяють судженнями

Правила силогізму сформульовані для силогістичних умовиводів, не включають в якості посилок виділяють судження. Якщо ж такі посилки є, то ці силогізми не підкоряються деяким загальним правилам, а також особливими правилами фігур.

Розглянемо найбільш поширені випадки.

1. Висновок з двох приватних посилок.

Деякі адвокати (М-) - випускники

Московського університету (Р-).

Деякі юристи (S-) - адвокати (М+).

----------------------------------------------------

Деякі юристи (S-) - випускники

Московського університету (Р-).

У цьому прикладі менша посилка - частноутвердітельное виокремлює судження («Деякі юристи, і тільки юристи, є адвокатами») з розподіленим предикатом (середнім терміном силогізму). Так як середній термін в одній з посилок розподілений, укладення з двох приватних посилок слід з необхідністю. Легко перевірити, що всі інші загальні правила силогізму дотримуються.

2. Висновок по 1-й постаті, в якій ббльшая посилка - приватне судження.

Необхідність виведення в цьому силогізмі може бьггь показана на наведеному прикладі: середній термін у меншому посилці розподілений.

3. Одна з посилок - приватне судження, висновок - загальне судження.

Деякі юристи (Р+) - слідчі (М+).

Всі учасники наради (S+) - слідчі (М-).

-----------------------------------------------------------

Всі учасники наради (S+) - юристи (Р-).

Ббльшая посилка в цьому прикладі - частноутвердітельное виокремлює судження з розподіленим предикатом - середнім терміном силогізму.

4. Висновок по 2-й фігурі з двох ствердних посилок.

Наведений приклад показує, що висновок по 2-й фігурі слід з необхідністю, так як середній термін в одній з посилок розподілений.

5. Висновок по 1-й постаті, в якій менша посилка - негативне судження.

Особа, яка вчинила злочин (М+), притягується до кримінальної відповідальності (Р+).

Н. (S+) не скоїв злочину (М+).

------------------------------------------------------------------------------------------

Н. (S+) не притягується до кримінальної відповідальності (Р+).

Висновок випливає з необхідністю, так як ббльшая посилка - общеутвердітел'ное виокремлює судження з розподіленим предикатом. Предикат - більший термін силогізму - розподілений в посилці і в ув'язненні.

Розглянуті приклади показують, що силогізми, до складу яких входять виділяють судження, підпорядковуються не всім правилам. Це зумовлено особливістю виділяють суджень, распределенностью їх термінів. Тому, встановлюючи логічну необхідність виведення в силогізм з виділяє судженням, необхідно мати на увазі цю особливість. Доцільно перевіряти правильність виведення за допомогою кругових схем.

У деяких випадках більшої посилкою силогізму є визначення через рід і видову відмінність. Так як таке визначення підпорядковується правилу пропорційності, воно виражається у формі общеугвердітельного виділяє судження, обидва терміни якого розподілені. А це означає, що на силогізм, більшою посилкою якого є визначення, також не поширюються деякі правила.

Такі силогізми використовуються в судовій практиці, зокрема при кваліфікації злочинів. Наприклад:

Хуліганство (Р+) - це навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства (М+).

Дії Н. (S+) є навмисними, грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства (М-).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дії Н. (S) є хуліганством (Р).

Висновок отримано з двох ствердних посилок по 2-й фігурі.