Судження

Складнішою в порівнянні з поняттям формою мислення виступає судження. Воно включає в себе поняття, але не зводиться до нього, а являє собою якісно особливу форму, що виконує свої, інші функції в мисленні.

Детальніше:

Судження і зв'язок (відношення) предметів

Походження і сутність судження. Будучи продуктом людського мислення, судження подібно поняттю своїм корінням сягає глибоко в дійсність.

Яке ж походження судження? Чому крім поняття можлива і необхідна саме така форма мислення? Її можливість обумовлена характером самої дійсності. Як підкреслювалося вище, об'єктивну основу поняття становить предметний характер дійсності, т. Е. Наявність в ньому предметів, що володіють якісної визначеністю. Об'єктивною ж основою судження служить її зв'язний характер, т. Е. Зв'язку та відносини між ними.

Детальніше:

Судження і пропозиція

Судження і призначення пропозицій. Подібно поняттю, судження виражається за допомогою мови. Але, як більш складна форма мислення, вона вбирається і в більш складну мовну форму. Якщо матеріальної оболонкою поняття служить слово (або словосполучення), то матеріальною формою існування, носієм судження виступає пропозиція (або поєднання пропозицій). Образно кажучи, судження є «душа» пропозиції (в якій відбивається якийсь фрагмент дійсності), а пропозиція - «плоть і кров» судження.

Детальніше: