Класифікація суджень

Володіючи певною структурою, судження розрізняються в першу чергу за ступенем складності. Залежно від цього всі їхні нескінченне різноманіття можна розділити на дві великі групи (два типи) - прості і складні.

Прості судження характеризуються тим, що в них не можна виділити правильну частина, яка, в свою чергу, була б самостійним судженням. Наприклад: «Я людина» або «Ніщо людське мені не чуже».

Складні судження складаються з двох і більше простих суджень, тим або іншим способом пов'язаних між собою. Прикладом може служити з'єднання двох попередніх простих суджень, які разом утворюють відомий афоризм: «Я людина, і ніщо людське мені не чуже».

Розглянемо кожен з цих типів суджень окремо.