Відносини між поняттями

Якщо у відношенні підпорядкування перебувають загальні та одиничні (індивідуальні) поняття, то загальне (підкоряє) поняття є видом, а одиничне (підпорядковане) індивідом. У такому відношенні будуть знаходитися, наприклад, поняття «адвокат» і «Ф. Н. Плевако».

Відносини «рід» - «вид» - «індивід» широко використовуються в логічних операціях з поняттями - в узагальненні, обмеження, визначенні і розподілі.

Несумісні поняття

Поняття, обсяги яких не збігаються ні повністю, ні частково, називаються несумісними (або внеположним). Ці поняття містять ознаки, що виключають збіг їх обсягів.

Існують три види відносин несумісності: 1) супідрядність (координація), 2) протилежність (контрарность), 3) протиріччя (контрадикторность).

1. У відношенні підпорядкування (координації) знаходяться два або більше неперекрещивающимися понять, підпорядкованих загальному для них поняттю. Наприклад: «обласний суд» (В), «міський суд» (С), «суд» (А). Поняття, що перебувають у відношенні підпорядкування до загального для них поняттю, називаються супідрядними. У кругових схемах це відношення зображено на схемі 6.

Схема 6                                        Схема 7                                       Схема 8

2. У відношенні протилежності (контрарності) знаходяться поняття, одне з яких містить деякі ознаки, а інше - ознаки, не сумісні з ними. Такі поняття називаються протилежними (контрарнимі). Обсяги двох протилежних понять складають в своїй сумі лише частину обсягу загального для них родового поняття, видами якої вони є і якому вони підпорядковані. Такі, наприклад, відносини між поняттями «чорний» і «білий», «відмінник» і «невстигаючий», «дружню державу» і «ворожу державу» (схема 7). Пунктиром зображено родове поняття (в наведених прикладах - «колір», «учень», «держава»), так як воно не дано, але може бути утворено. Поняття В містить ознаки, не сумісні з ознаками поняття А. Обсяги цих понять не вичерпують в своїй сумі всього обсягу родового поняття.

3. У відношенні протиріччя (контрадикторности) знаходяться поняття, одне з яких містить деякі ознаки, а інше ці ознаки виключає.

Обсяги двох суперечливих понять складають весь обсяг роду, видами якої вони є і якому вони підпорядковані.

У відношенні суперечності перебувають позитивні і негативні поняття: «чесний» і «нечесний», «встигаючий» і «невстигаючий», дружня держава »і« недружню державу ». Відношення між суперечать поняттями зображено на схемі 8.

Відносини між поняттями представлені узагальненою схемою {схема 9).

 

Схема 9