Розподіл. Класифікація

Сутність поділу

При вивченні будь-якого поняття нерідко постає завдання розкрити його обсяг, тобто розподілити предмети, які мисляться в понятті, на окремі групи. Так, щоб краще зрозуміти, що таке угода (дія громадянина або організації, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків), слід розділити угоди на види: багатосторонні, двосторонні й односторонні.

Логічна операція, що розкриває обсяг поняття, називається поділом.

В операції поділу варто розрізняти ділене поняття - обсяг якого слід розкрити, члени поділу - супідрядні види, на які ділиться поняття (вони представляють собою результат поділу), і підстава поділу - ознака, за якою проводиться поділ.

Схема 11

Логічна операція поділу може бути представлена схемою 11, де А - ділене поняття, В, С, Б - члени поділу.
Сутність поділу полягає в тому, що предмети, що входять в обсяг діленого поняття, розподіляються за групами. Ділене поняття розглядається при цьому як родове, і його обсяг розділяється на супідрядні види. Так, у наведеному прикладі ділене поняття «угода» (А) є родом, а члени поділу «багатостороння угода», «двостороння угода», «одностороння угода» (В, С, Е) - його видами. Підставою поділу є число сторін угоди.
Операція поділу дозволяє правильно розподілити предмети по групах, вивчити їх, а отже, глибше пізнати весь клас в цілому. Знання видів і правил розподілу має велике значення в роботі юриста, особливо в слідчій практиці. Планування розслідування злочинів, складання схем в процесі планування, класифікація слідчих версій і ряд інших слідчих дій мають своєю основою логічну операцію поділу понять.

Види поділу

Розрізняють поділ 1) по видозміні ознаки і 2) дихотомічне поділ.

1. Розподіл по видозміні ознаки. Підставою поділу є ознака, при зміні якого утворюються видові поняття, що входять в обсяг діленого (родового) поняття. Наприклад, держави в залежності від форми державного устрою діляться на унітарні та федеративні; право за формою свого вираження - на правовий звичай, юридичний прецедент і нормативний акт. За видовою ознакою вироблено поняття «угода» (схема 11).

Підставою поділу можуть бути різні ознаки діленого поняття. Вибір ознаки залежить від мети поділу, від практичних задач. Разом з тим до основи поділу повинні пред'являтися певні вимоги, найважливіше з яких - об'єктивність підстави. Не слід, наприклад, ділити книги або кінофільми на цікаві і нецікаві. Такий розподіл суб'єктивно: одна і та ж книга (кінофільм) може бути цікава для одною людини і нецікава для іншого.

2. Дихотомічне поділ. Дихотомічне поділ, або дихотомія (від грецьких слів сіїсІа і Юті - «перетин на дві частини»), являє собою розподіл обсягу діленого поняття на два суперечні поняття. Якщо А - ділене поняття, то членами поділу будуть два поняття: В і не-В. Наприклад, усі сучасні держави можна розділити на демократичні та недемократичні, усіх громадян - на повнолітніх і неповнолітніх (схема 12).

Схема 12