Несилогістичні дедуктивні опосередковані висновки

Крім силогістичних існують ще несиллогістичні дедуктивні опосередковані висновки. Якщо перші є висновки із простих атрибутивних (категоричних) думок, то другі — це висновки з думок про стосунки.

Безперечно, у них може бути певна схожість із силогізмами. Наприклад:

B. Маяковський - сучасник М. Горького.
C. Єсенін - сучасник В. Маяковського.
Отже, С. Єсенін - сучасник М. Горького.

Як і в силогізмі, тут є дві посилки, з яких з логічною необхідністю слід певний висновок. За своєю будовою цей висновок нагадує першу фігуру силогізму.

Однак це не силогізм у строгому значенні цього слова. За зовнішньою схожістю з ним криються суттєві відмінності. І обумовлені вони характером посилок: у них виражається не належність (або неналежність) тієї чи іншої властивості предмета, а відношення між предметами. Тому тут немає звичайного середнього терміну силогізму. Поняття «В.Маяковський» у першій посилці та «сучасник В.Маяковського» у другій — це зовсім різні поняття: одне виражає конкретну особу, інше — ставлення до неї. Тому й висновок робиться не на підставі середнього терміну, як у силогізмі, а інакше. Та й самі посилки не діляться тут на більшу і меншу.

Що ж у такому разі лежить в основі висновку? Об'єктивною, а отже, і логічною основою тут є наявність одного й того ж відношення, що має одну й ту саму властивість (в даному випадку — властивість симетричності): одночасність життя відомих осіб.

У багатьох науках — про історію Землі, про життя на Землі, історію людства — робляться подібні висновки, оскільки йдеться про співіснування якихось об'єктів, одночасності явищ, подій, історичних діячів.

Можуть бути висновки і про інші відносини - просторові (далі - ближче), тимчасові (раніше - пізніше), кількісні (рівно, більше - менше), сімейні, моральні, правові та ін.

Ельбрус вищий за Монблан.
Еверест вищий за Ельбрус.
Отже, Еверест вищий за Монблан.

Несиллогієтичні висновки з суджень про відносини так чи інакше використовуються в юридичній теорії та практиці: наприклад, у розслідуванні злочинів, у вирішенні трудових та майнових спорів. Так, при розірванні шлюбу та розподілі майна враховується, чи придбано воно до шлюбу чи спільно нажито, бо звідси випливають різні правові наслідки для подружжя.