Простий категоричний силогізм

У другій фігурі середній термін займає місце предикату у більшій та меншій посилках.

Усі юристи (Р) знають логіку (М).
Павлов (S) не знає логіки (М).
Отже, Павлов (S) - не юрист (Р).

Третя фігура відрізняється тим, що середній термін займає тут місце суб'єкта у більшій та меншій посилках.

Усі підручники (М) корисні (Р).
Усі підручники (М) - книги (S).
Отже, деякі книги (S) корисні (Р).

Четвертій фігурі властиво те, що середній термін посідає тут місце предикату у більшій посилці та місце суб'єкта – у меншій.

Деякі пенсіонери (Р) – працюючі (М).
Усі працюючі (М) отримують зарплату (S).
Отже, деякі, хто отримує зарплату (S), — пенсіонери (Р).

Кожна фігура також має свої різновиди, які називаються модусами (від лат. modus - спосіб, образ). Вони різняться кількістю і якістю суджень, що становлять посилки. Кожна з посилок може бути загальностверджувальною (А), загальновід'ємною (Е), приватноствердною (I) і приватнонегативною (О). Тому в одній фігурі можливе 16 модусів (4x4). Так, якщо велика посилка - загальноствердна (А), то можуть бути такі модуси: АА, АЕ, AI, АO. Якщо велика посилка - загальнонегативна (Е), то можливі модуси ЕА, ЕЕ, EI, ЕО. Якщо велика посилка - приватноствердна (I), то модуси будуть IA, IE, II, IO. Нарешті, якщо велика посилка — приватнонегативна (О), можуть бути модуси OA, ОЕ, OI, OO.

Таким чином, у чотирьох фігурах відповідно буде 64 модуси (16 х 4). Але правильні з них лише 19 модусів.

Запишемо їх разом із висновками:

за першою фігурою - AAA, ЕАЕ, АII, ЕIO;

по другій фігурі - ЕАЕ, АЕЕ, ЕIO, АOО;

по третій фігурі - AAI, IAI, АII, ЕАО, OАO, EIO;

і, нарешті, четвертою — AAI, АЕЕ, IAI, ЕАО, ЕIO.

Чому лише ці 19 модусів є правильними? Тому що саме вони підкоряються загальним правилам простого категоричного силогізму. Інші ж так чи інакше не підкоряються. Наприклад, модус EE — неправильний, оскільки обидві посилки негативні, та якщо з них певного висновку зробити не можна. Або модус II: у ньому обидві посилки приватні.