Специфіка логіки як науки

Свою назву логіка отримала від давньогрецького слова logos, що означало, з одного боку, слово, мова, а з іншого - думка, сенс, розум.

Детальніше:

Мислення як об'єкт логіки

Перш за все необхідно дати хоча б загальну характеристику мислення, оскільки воно виступає об'єктом логіки.

Мислення у власному розумінні цього слова є надбанням тільки людини. Навіть вищі тварини мають лише зачатки, проблисками мислення.

Детальніше:

Зміст і форма мислення

З'ясуємо тепер, що таке «форма мислення», яку вивчає логіка і яку тому називають ще логічною формою. Це поняття є в логіці одним з фундаментальних. Ось чому зупинимося на ньому спеціально.

З філософії відомо, що будь-який предмет чи явище мають зміст і форму, які перебувають у єдності та взаємодіють між собою. Під змістом взагалі розуміється сукупність елементів і процесів, певним чином пов'язаних між собою і утворюють предмет або явище. Така, наприклад, сукупність процесів обміну речовин, росту, розвитку, розмноження, що входять у зміст життя. А форма - спосіб зв'язку елементів і процесів, що складають зміст. Така, наприклад, форма - зовнішній вигляд або внутрішня організація - живого організму. Різні способи зв'язку елементів і процесів пояснюють приголомшливе різноманітність форм живого на Землі.

Детальніше:

Зв'язок думок. Закон мислення

Проявляючись у різних формах, мислення в процесі свого функціонування виявляє певні закономірності. Тому іншою фундаментальною категорією в логіці виступає «закон мислення», або, по імені самої науки, «закон логіки», «логічний закон». Щоб зрозуміти, про що йде мова, з'ясуємо спочатку, що таке всякий закон взагалі.

Детальніше:

Істинність і правильність мислення

Нарешті, зупинимося ще на те, що логіка вивчає не всяке, а правильне мислення, що веде до істини.

Вище вже зазначалося, що в мисленні виділяються передусім зміст і форма думки. З цими сторонами і пов'язано в першу чергу розрізнення понять «істинність» і «правильність». Істинність відноситься до змісту думок, а правильність - до їх формі.

Детальніше: