Сполучні і розділові судження

Розділові (диз'юнктивні) судження

Розділовим, або діз'юнктівним, називають судження, що складається з декількох простих, з'єднаних логічний зв'язкою «або». Наприклад, судження «Договір купівлі-продажу може бути укладений в усній або письмовій формі» є розділовим судженням, що складається з двох простих: «Договір купівлі-продажу може бути укладений в усній формі», «Договір купівлі-продажу може бути укладений у письмовій формі». Якщо перше позначити p, а друге - q, то розділову судження символічно можна виразити як pVq, де p i q - члени диз'юнкції (диз'юнктів), V - символ диз'юнкції.

Розділові судження може бути як дво-, так і багатоскладних: pVqV...Vn.

У мові розділову судження може бьггь виражено однією з трьох логіко-граматичних структур.
1) У формі простого судження зі складним суб'єктом: S1 або S2 є P. Наприклад, «розкрадання у великих розмірах або вчинене групою осіб має підвищену суспільну небезпеку».

2) У формі простого судження зі складним предикатом: S є P1 або P2. Наприклад: «Розкрадання карається виправними роботами або тюремним ув'язненням».

3) У формі простого судження зі складним суб'єктом і складним предикатом: S1 або S2 є P1 або P2. Наприклад: «Посилання або висилка можуть застосовуватися в якості основної або додаткової санкції».

Нестрога і строга диз'юнкція

Оскільки зв'язка «або» вживається в природній мові в двох значеннях - сполучно-розділовому і ісключаюше-розділовому, то слід розрізняти два типи розділових суджень: 1) нестрогую (слабку) диз'юнкцію і 2) сувору (сильну) диз'юнкцію.

1) Нестрогая диз'юнкція - судження, в якому зв'язка «або» вживається в сполучно-розділовому значенні (символ V). Наприклад: «Холодна зброя може бьггь колючим або ріжучим» символічно pVq. Зв'язка «або» в даному випадку розділяє, оскільки окремо існують такі види зброї, і єднає, бо є зброя, одночасно і коле, і ріжуче.

Таблиця 3

p q pΛq
І І І
І Л І
Л І І
Л Л Л

Умови істинності нестрогой диз'юнкції представлені в таблиці 3. Судження pVq буде істинним при істінностіхотя б одного члена диз'юнкції (1,2,3-а рядки - ІІ, ІЛ, ЛI). Диз'юнкція буде помилковою при хибності обох її членів (4-й рядок - ЛЛ).

2) Сувора диз'юнкція - судження, в якому зв'язка «або» вживається в виключає-розділовому значенні (символ ). Наприклад: «Діяння може бути умисним або необережним», символічно pq. Члени суворої диз'юнкції, звані альтернативами, не можуть бути одночасно істинними. Якщо діяння скоєно навмисно, то його не можна вважати необережним, і, навпаки, - діяння, вчинене з необережності, не може бьггь віднесено до умисним.

Умови істинності строгої диз'юнкції представлені в таблиці 4. Судження pq буде істинним при істинності одного і хибності іншого члена (2-я і 3-я рядки - ІЛ, ЛI); воно буде хибним, якщо обидва члени правдиві (1-й рядок - ІІ) або обидва хибні (4 - й рядок - ЛЛ). Таким чином, судження строгої диз'юнкції буде істинним при істинності однієї альтернативи і помилковим при одночасній хибності та одночасної істинності альтернатив.

Таблиця 4

p q pΛq
І І Л
І Л І
Л І І
Л Л Л

Розділова зв'язка в мові зазвичай виражається за допомогою союзів «або»,«чи». З метою посилення диз'юнкції нерідко вживають подвоєні спілки: замість виразу «p або q» вживають «або p, або q», а замість «р чи q» - «чи p, чи q» - Так як в граматиці відсутні однозначні союзи для нестрогого і строгого поділу, то питання про тип диз'юнкції в юридичних та інших текстах має вирішуватися змістовним аналізом відповідних суджень.

У правових, політичних та інших контекстах диз'юнкція використовується для розкриття змісту та обсягу понять, описи різновидів правопорушень або санкцій, описи складів злочинів та цивільних правопорушень.

Повна і неповна диз'юнкція

Слід розрізняти повну і неповну диз'юнкцію.

Повним, або закритим, називають диз'юнктивне судження, в якому перераховані всі ознаки або всі види певного роду. Символічно це судження можна записати наступним чином: <pVqVr>. Наприклад: «Ліси бувають листяні, хвойні або змішані». Повнота цього поділу (в символічний записи позначається знаком <...>) визначається тим, що не існує, крім зазначених, інших видів лісів.

Неповним, або відкритим, називають диз'юнктивне судження, в якому перераховані не всі ознаки чи не всі види певного роду. У символічній записи неповнота диз'юнкції може бути виражена трьома крапками: pVqVrV... У природній мові неповнота диз'юнкції виражається словами «і т. д.», «тощо», «і тому подібне», «інші» та іншими.