Комбіновані складні судження

Складні судження - з'єднувальні, розділові, умовні і еквівалентні - використовуються в звичайних міркуваннях і правових контекстах як самостійно, так і в різних поєднаннях. Наприклад, в соединительном судженні як кон'юнктив можуть виступати розділові судження: (рVq)V(mVn). В розділовому судженні в якості його членів можуть виступати з'єднувальні судження, наприклад: (рΛq)V(mΛn). Антецедентом і консеквентом умовного судження також можуть бьггь кон'юнктівной або діз'юнктівно пов'язані судження, наприклад: (рVq)→(mΛn).

За допомогою комбінації складних суджень описують нормативні приписи, визначають правові поняття, а також склади кримінальних правопорушень і деліктів. В процесі тлумачення норм права і різного роду правових документів (договорів, угод і т. п.) потрібен ретельний і точний логіко-граматичний аналіз їх структури, виявлення типів і послідовності логічних зв'язків між складовими складного судження.

Важливу роль при цьому виконують такі технічні знаки, як дужки. У логіці їх функція аналогічна використанню дужок в математиці. Наприклад, арифметичне вираз «2х3+4=...» не можна визнати певним і ясним до тих пір, поки не буде встановлена послідовність операцій множення і додавання. В одному випадку воно приймає значення «(2х3)+4=10», в іншому «2х(3+4)=14».

Не відрізняється визначеністю і вислів «Злочин скоїв А і В або С», оскільки не ясно, яка з двох логічних зв'язок - кон'юнкція або диз'юнкція - є головною. Висловлювання може бьггь витлумачено як «А і (В або С)», його можна витлумачити і по-іншому - «(А і В) або С». За логічної значущості ці два висловлювання не еквівалентні.

Як приклад виявимо структуру, або логічну форму, статті, яка передбачає відповідальність за шахрайство, яка говорить: «Заволодіння особистим майном громадян або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою шахрайство) карається позбавленням волі на строк до двох років з штрафом до .. . або виправними роботами на строк до двох років».

В цілому це висловлювання, незважаючи на відсутність граматичних показників, є умовним судженням типу «D→S». Як антецедента в ньому зазначені юридично значимі дії (D), а в якості консеквента - санкція (S). При цьому антецедент і консеквент є складні структурні утворення.

В антецедент (D) перераховані дії, в сукупності становлять шахрайство: «Заволодіння особистим майном громадян (d1) або придбання права на майно (d2) шляхом обману (d3) або зловживання довірою (d4)». Граматичний аналіз дозволяє уявити зв'язок між зазначеними діями в наступному вигляді: d1 або d2 і d3 або d4; символічно - (d1Vd2)Λ(d3Vd4). Зрозуміло, що в такому вигляді антецедент не відрізняється достатньою визначеністю, оскільки допускає подвійне прочитання: перший варіант - (d1Vd2)Λ(d3Vd4); другий варіант - d1V(d2Λ(d3Vd4)).

В цьому випадку граматичний аналіз тексту статті слід доповнити логічним аналізом поняття «шахрайство», в якому враховуються такі ознаки діяння, як два можливих об'єкта посягання (d1Vd2) і два можливі способи його здійснення (d3Vd4).

Якщо при цьому зіставити поняття шахрайства з іншими майновими злочинами, то можна зробити висновок, що з двох наведених коректним є перший варіант тлумачення. Під шахрайством в цьому випадку розуміють дії, пов'язані із заволодінням особистим майном громадян або з придбанням права на майно; при цьому як перше, так і друге здійснюється шляхом обману або зловживання довірою. Саме такий зміст представлений формулою (d1Vd2)Λ(d3Vd4).

В консеквент (S) передбачена складна санкція: шахрайство «карається позбавленням волі на строк до двох років (S1) зі штрафом до ... (S2) або виправними роботами на строк до двох років (S3)». Зв'язок між складовими частинами консеквента має такий вигляд: S1 і S2 або S3, або символічно ((S1ΛS2)VS3). Логічний аналіз тексту показує, що таке тлумачення є єдино можливим.

Якщо початкове умовне судження D→S деталізувати відповідно до проведеного аналізу, то стаття про шахрайство представляється в такій формі:

((d1Vd2)Λ(d3Vd4))→((S1ΛS2)VS3).

Головним знаком цього складного судження є імплікація: антецедент судження являє собою кон'юнкцію, обидва члени якої - диз'юнктивні вираження; консеквент судження - диз'юнктивне вираз, один з членів якого - кон'юнкція з двох членів.

Оволодіння навичками логічного аналізу складних висловлювань з використанням символічного мови для з'ясування змісту правових контекстів є ефективним засобом точного тлумачення і правильного застосування норм у правовому процесі.