Поняття аналогії

В науці та практичній діяльність об'єктом дослідження нерідко виступають одиничні, неповторні за своїми індивідуальними характеристиками події, предмети і явища. При їх поясненні і оцінці утруднено застосування як дедуктивних, так і індуктивних міркувань. У цьому випадку вдаються до умовиводу за аналогією: уподібнюють одне одиничне явище іншому, відомому і схожому з ним одиничного явища і поширюють на перше раніше отриману інформацію.

Детальніше:

Види аналогії

За характером уподібнюваних об'єктів розрізняють два види аналогії: (1) аналогію предметів і (2) аналогію відносин.

(1) Аналогія предметів - умовивід, в якому об'єктом уподібнення виступають два схожих одиничних предмета, а стерпним ознакою - ознака одного з них.

Детальніше:

Умови спроможності висновків за аналогією

Висновки, отримані у висновках за аналогією, неоднакові по своїй обгрунтованості: в одних випадках вони носять проблематичний характер, в інших - можуть претендувати на достовірність.

Детальніше:

Роль аналогії в науці та правовому процесі

Аналогія в науковому пізнанні. За відсутності у людини широких досвідчених узагальнень, при недостатньому запасі практичних знань уподібнення явищ за схожими ознаками - найбільш природний спосіб міркування. Тому аналогію з повним правом можна назвати формою виведення, широко застосовувалася на ранніх стадіях розвитку мислення. Аналогія - найчастіша форма виводу в міркуваннях дитини, мислення якої у своєму розвитку повторює в стислій формі історію розвитку людського мислення в цілому.

Детальніше: