Види понять за їх змістом

Об'єктивні відмінності між предметами думки відображаються у відмінностях між поняттями насамперед за їх змістом. Відповідно до цим ознакою поняття поділяються на такі найбільш значущі групи.

Конкретні і абстрактні поняття. Якщо в поняттях знаходять своє відображення самі предмети і явища, що володіють відносною самостійністю існування, то вони називаються конкретними, наприклад, «алмаз», «дуб», «юрист».

Детальніше:

Види понять за їх обсягом

Відмінності між предметами думки знаходять своє відображення також у відмінності між поняттями за їх обсягом. Але якщо види понять за їх змістом характеризують якісні відмінності цих предметів, види понять за їх обсягом — кількісні відмінності. Відповідно до цього виділяються такі основні їх види.

Детальніше: