Види понять за їх змістом

Об'єктивні відмінності між предметами думки відображаються у відмінностях між поняттями насамперед за їх змістом. Відповідно до цим ознакою поняття поділяються на такі найбільш значущі групи.

Конкретні і абстрактні поняття. Якщо в поняттях знаходять своє відображення самі предмети і явища, що володіють відносною самостійністю існування, то вони називаються конкретними, наприклад, «алмаз», «дуб», «юрист».

Абстрактні — це поняття, в яких мисляться властивості предметів або відношення між предметами, не існують самостійно, без цих предметів: «твердість» (наприклад, алмаз), «довговічність» (наприклад, дуба), «компетентність» (наприклад, юриста). Або: «рівноправність» (жінок і чоловіків), «соціальне партнерство» (між працівниками і роботодавцями), «громадянство» (стійка правова зв'язок особи з державою, що виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків).

Знання особливостей конкретних і абстрактних понять має безсумнівне значення для правильного оперування ними.

У російській мові слова, що виражають конкретні поняття, як правило, можуть вживатися у множині: «алмази», «дуби», «юристи». Навпаки, слова, що виражають абстрактні поняття, множини не мають. Адже не говоримо ж ми: «У алмазу багато твердості» або «Дуб має чимало долговечностей», а «Юрист володіє масою всяких компетентностей». Згадаймо іронію М. Булгакова щодо «осетрини другої свіжості». Насправді декількох свежестей не буває: осетрина або володіє цією властивістю, або не володіє (як вагітність: вона або є, або її немає).

У той же час необхідно враховувати відому відносність розмежування конкретних і абстрактних понять. Так, якщо абстрактне поняття, що відображає властивість, вживається стосовно до самих предметів, що володіє цією властивістю, то воно знаходить множина. Наприклад, «солодкість» — абстрактне поняття, якщо в ньому мислиться тільки властивість. А «східні солодощі» — це вже конкретне поняття, застосовуване до самих продуктів, які володіють цією властивістю. Або, як сказано в поета: «Ось півгодини холодності терплю». Тут абстрактне поняття властивості «холодність» вжито в якості конкретного стосовно самим фактам — проявів холодного відносини.

Можуть бути навіть випадки, коли одне і те ж поняття використовується відразу в двох сенсах — абстрактному і конкретному. Наприклад: «Відсутність новин — гарна новина».

Слід також мати на увазі, що абстрактні поняття можуть входити до складу більш складних конкретних і навпаки. Як же тоді розрізняти їх? Очевидно, за першим, провідному поняття. Наприклад, «некомпетентність юриста» залишається абстрактним, хоча і включає в себе в якості елемента конкретне — «юрист». А «жертва некомпетентності» (наприклад, юриста) відповідно, конкретним, хоча і містить в собі абстрактне — «некомпетентність».

Все це важливо знати юристам, оскільки в юридичній теорії і практиці досить часто використовуються і конкретні і абстрактні поняття. Приклади конкретних понять: «громадянин», «працівник», «заробітна плата», «служба зайнятості», «пенсія», «злочин», «суд», «презумпція невинності». Приклади абстрактних понять: «громадянськість», «професіоналізм», «платність», «зайнятість», «соціальна забезпеченість», «злочинність», «судимість», «невинність».

Позитивні і негативні поняття. Ті поняття, в яких відображається наявність у предметів думки яких-небудь якостей, властивостей і т. д., називаються позитивними, наприклад: «метал», «живе», «дія», «порядок».

Негативні — поняття, які характеризують відсутність у предметів думки яких-небудь якостей, властивостей і т. п. В російській мові вони виражаються з допомогою негативних частинок«не»), приставок («без-» і «біс-») та ін., наприклад: «металоїд», «неживе», «бездіяльність», «безлад». У словах іноземного походження використовуються ще негативні приставки «а-» («аморальність»), «ан-» («анархізм»), «дез-» («дезінформація»).

Важливо враховувати, що характеристика поняття в якості позитивного чи негативного має суто логічне значення і не має нічого спільного з відповідною фактичною оцінкою самих предметів думки, відображених нею. Наприклад, «незалежність» — негативне поняття, хоча саме явище в цілому — позитивне. «Винність» — навпаки, позитивне поняття, а як явище негативне.

Зрозуміло, обидві характеристики — логічна та фактична — можуть і збігатися. Наприклад, «щастя» — це поняття, явище позитивне, а «нещастя» — навпаки, негативне. Нарешті, одне і те ж якість, властивість і т. д. може бути виражене і позитивним, і негативним поняттям: «металоїд» — «мінерал», «неживе» — «мертве», «незалежність» і «самостійність». Приклади юридичних понять — позитивних і негативних: «рівноправність» — «нерівноправність», «полноправность» — «безправність», «законність» — «незаконність» («беззаконня», «антизаконність»).

Співвідносні і безотносительные поняття. У соотносительных поняттях один предмет думки передбачає існування іншого і без нього неможливий («співвідноситься з ним — цим і обумовлено сама назва). Такі поняття «батьки» і «діти»: не можна бути сином чи дочкою без батьків (звідси жарт: «рідний син своїх бездітних батьків»); в свою чергу, батьками або матерями нас роблять саме діти. Аналогічні у цьому відношенні поняття «чоловік» і «дружина»: людина стає чоловіком, оскільки знаходить дружину; з іншого боку, не може бути незаміжньої жінки. Подібний характер мають поняття «учитель» і «учень»: вчитель, не має учнів, — це нонсенс (нісенітниця), як і, навпаки, учень без вчителя. Теж — «наречений» і «наречена».
У безвідносних поняттях мислиться предмет, існуючий до певної міри самостійно, окремо від інших: «природа», «рослина», «тварина», «людина».