Так само як і між поняттями, між судженнями існують певні логічні відносини. Вони теж можуть бути порівнянними і непорівнянними, сумісними і несумісними. Але є і принципова відмінність. Поняття, оскільки вони ні істинними, ні хибними, не можуть співвідноситися один з одним з точки зору істинності чи хибності. Між судженнями ж складаються різноманітні відносини перш за все по істинності і хибності. Причому це стосується як простих, так і складних суджень. Аналіз відносин серед тих і інших має важливе теоретичне і практичне значення.

Відносини між простими судженнями

Відносини між простими судженнями визначаються, з одного боку, їх конкретним змістом, а з іншого - логічною формою: характером суб'єкта, предиката, логічної зв'язки. Оскільки за характером предиката прості судження поділяються насамперед на атрибутивні та реляційні, розглянемо кожен з цих видів окремо.
Відносини між атрибутивними судженнями. За своїм змістом атрибутивні судження можуть перебувати в двох найважливіших відносинах - порівнянності і непорівнянність.

Детальніше:

Відносини між складними судженнями

Складні судження аналогічно простим знаходяться в певних відносинах між собою. Загальним тут є те, що вони теж можуть бути порівнянними і непорівнянними, сумісними і несумісними, причому і для них характерні відносини саме з їх істинність або хибність. Однак відносини між складними судженнями певною мірою специфічні. Обумовлено це їх особливою, більш складної і якісно іншою структурою, відмінною від структури простих суджень.

Детальніше: