Чисто умовний і умовно-категоричний умовивід

2. У отрицающем модусі (modus tollens) посилка, виражена категоричним судженням, заперечує істинність наслідку умовної посилки, а висновок заперечує істинність підстави. Міркування направлено від заперечення істинності слідства до заперечення істинності основи.

Схема модусу:

p→q,¬q

(2)  -----------------

¬p

Приклад:

Якщо позов пред'явлений недієздатною особою (p), то суд залишає позов без розгляду (q).

Суд не залишив позов без розгляду (не-q).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Невірно, що позов пред'явлений недієздатною особою (не-p).

Неважко встановити, що можливі ще два різновиди умовно-категоричного силогізму: від заперечення істинності основи до заперечення істинності слідства (3) і від затвердження істинності слідства до утвердження істинності підстави (4), тобто:

p→q,¬p

(3)  -----------------

¬q

p→q,q

(4)  -----------------

p

Однак висновок по цим модусам не буде достовірним. Так, якщо в прикладі, наведеному вище, підстава умовної посилки заперечується: невірно, що позов пред'явлений недієздатною особою (схема 3), не можна з достовірністю заперечувати істинність слідства: невірно, що суд залишає позов без розгляду. Суд може залишити позов без розгляду і за іншими обставинами, наприклад, в результаті закінчення терміну позовної давності.

Затвердження слідства: суд залишає позов без розгляду (схема 4) не тягне з необхідністю істинність підстави: суд може залишити позов без розгляду не тільки в, результаті недієздатності позивача, але і подругам причинам.

Отже, з чотирьох модусів умовно-категоричного умовиводу, що вичерпують всі можливі комбінації посилок, достовірні висновки дають два: стверджуючий (modus ponens) (1) і заперечує (modus tollens) (2). Вони виражають закони логіки і називаються правильними модусами умовно-категоричного умовиводу. Ці модуси підкоряються правилу: твердження підстави веде до твердженням слідства і заперечення слідства - до заперечення підстави. Два інших модуси (3 і 4) достовірних висновків не дають Вони називаються неправильними модусами й підкоряються правилу: заперечення підстави не веде з необхідністю до заперечення слідства і затвердження слідства не веде з необхідністю до ствердження підстави.

При аналізі умовно-категоричного умовиводу потрібно мати на увазі наступне. По-перше, підстава і наслідок більшої посилки може бути як позитивною, так і негативним судженням: p→q; ¬p→q, p→¬q; ¬p→¬q. Наприклад:

Якщо склад злочину відсутній (p), то кримінальну справу не може бути порушено (¬q).

Склад злочину відсутній (p).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кримінальну справу не може бути порушено (¬q).