Соціальне призначення та основні функції логіки

Виникаючи з насущних потреб суспільства і розвиваючись разом з ним, логіка, у свою чергу, виявляє на нього протилежний, і притому більш або менш значний вплив. Її соціальне призначення і роль у суспільстві визначаються насамперед її природою і тим місцем, яке вона займає в загальній системі культури.

Детальніше:

Роль логіки у формуванні логічної культури людини

З загальною культурою всього суспільства нерозривно пов'язана культура окремої людини. Це засоби, способи і результати тієї або іншої його матеріальної або духовної діяльності, що передбачає певні зв'язки і відносини з іншими людьми. Сюди входять культура праці, дозвілля і спілкування, політична культура, правова і моральна культура (або культура поведінки), естетична культура тощо.

Детальніше:

Значення логіки для юристів

Як випливає зі сказаного, знання логіки потрібно так чи інакше всім нормальним людям, оскільки вони мислячі істоти. Однак є галузі людської діяльності, професії і спеціальності, де це знання особливо необхідно.

Сущностные характеристики

Детальніше: