Поняття питання і відповіді

У процесі аргументації пропонент і опонент, обгрунтовуючи одні й критикуючи інші положення, нерідко використовують питально-відповідну форму полеміки. Однак ця форма характерна не тільки для полеміки, дискусії та суперечки, вона широко використовується - явно чи неявно - у будь-якому пізнавальному процесі, будучи формою розвитку знань.

Детальніше:

Види запитань

Розглянемо основні види запитань з урахуванням: 1) відношення до обговорюваної теми, 2) семантики, 3) функцій, 4) структури.

I. Відношення до обговорюваної теми.

Детальніше:

Види відповідей

Пізнавальна функція питання реалізується у формі знову отриманого судження - відповіді на поставлене питання. При цьому за змістом і структурою відповідь повинна будуватися у відповідності з поставленим питанням. Лише в цьому випадку він розцінюється як релевантний, тобто як відповідь по суті поставленого питання, виконує своє основне призначення - уточнити невизначену або доставити нову інформацію.

Современная теория адаптации

Детальніше: