Поняття і предмет

Генезис і природа поняття. В історії логіки при вирішенні питання про поняття допускалися насамперед дві крайності. Одна — це відрив поняття від дійсності, протиставлення їй, невміння усвідомити органічний зв'язок з нею. А інша — ототожнення поняття з дійсністю, нездатність осмислити його глибока якісна відмінність, його специфіку. Щоб уникнути цих крайнощів, потрібно спочатку встановити генезис (походження) поняття і розкрити його природу (сутність).

Детальніше:

Поняття і слово

Будучи відображенням предметів дійсності, поняття нерозривно пов'язане зі словом. Слово — матеріальний носій поняття, мовне засіб закріплення думки, її зберігання, а також передачі іншим людям. Поза слова немає поняття.

Детальніше: