Відносини між поняттями

Розглядаючи відносини між поняттями, слід перш за все розрізняти поняття порівнянні і непорівнянні.

Порівнянними називаються поняття, що мають деякі ознаки, що дозволяють ці поняття порівнювати. Наприклад, «преса» і «телебачення» - порівняти поняття, вони мають спільні ознаки, що характеризують засоби масової інформації.

Основные методы разведения собак

Непорівнянними називаються поняття, які мають загальних ознак, тому і порівнювати ці поняття неможливо. Наприклад: «квадрат» і «громадський осуд», «злочин» і «космічний простір», «держава» і «симфонічна музика». Вони не мають ознак, на підставі яких їх можна було б порівнювати.

У логічних відносинах можуть знаходитися тільки порівнювані поняття. Порівнянні поняття діляться на сумісні і несумісні.

Сумісні поняття

Поняття, обсяги яких повністю або частково збігаються, називаються сумісними. У змісті цих понять немає ознак, що виключають збіг їх обсягів. Існують три види відносин сумісності: 1) равнооб'емність, 2) перетин (перехрещення) і 3) підпорядкування (субординація).

1. Відносно равнооб'емності знаходяться поняття, в яких мислиться один і той же предмет. Обсяги цих понять повністю збігаються (хоча зміст по-різному). Відносно равнооб'емності знаходяться, наприклад, поняття «геометрична фігура з трьома рівними кутами» і «геометрична фігура з трьома рівними сторонами». Ці поняття відображають один предмет думки: рівнокутний (рівносторонній) трикутник, їх обсяги повністю співпадають, однак зміст по-різному, оскільки кожне з них містить різні ознаки трикутника.

Відношення між поняттями прийнято зображати за допомогою кругових схем (кіл ЕйлераЛ де кожен коло позначає обсяг поняття. Кругові схеми дозволяють наочно представити відношення між різними поняттями, краще засвоїти ці відносини.

Відношення між двома равнооб'емнимі поняттями зображується у вигляді двох повністю збігаються кіл А і В (схема 2).

Схема 2                                                                      Схема 3

2. У відношенні перетину (перехрещення) знаходяться поняття, обсяг одного з яких частково входить в обсяг іншого. Зміст цих понять різному.

У відношенні перетину знаходяться поняття «юрист» (А) і «викладач» (В): деякі юристи є викладачами (як деякі викладачі - юристами). За допомогою кругових схем це відношення зображається у вигляді двох пересічних кіл (схема 3). В поєднав частини кіл А і В (заштрихована частина схеми) мисляться юристи, які є викладачами, а в несумісний частині кола А - юристи, які не є викладачами, в несумісний частині кола В - викладачі, які не є юристами.

3. У відношенні підпорядкування (субординації) знаходяться поняття, обсяг одного з яких повністю входить в обсяг іншого, складаючи його частину.

У такому відношенні перебувають, наприклад, поняття «суд» (А) і «міський суд» (В). Обсяг першого поняття ширше обсягу друге поняття, крім міських судів існують і інші види судів - крайові, обласні, районні і т. д. Поняття «міський суд» повністю входить в обсяг поняття «суд» (схема 4).

Схема 4                                                                 Схема 5

Поняття, що має більший обсяг і включає обсяг іншого поняття, називається підкоряють (А), а поняття, що має менший об'єм і становить частину обсягу іншого поняття, - підлеглим (В).

Якщо у відношенні підпорядкування перебувають два загальних поняття, то підкоряє поняття називається родом, підпорядковане - виглядом. Так, поняття «міський суд» буде видом по відношенню до поняття «суд». Поняття може бути одночасно видом (по відношенню до більш загального поняття) і родом (по відношенню до поняття менш загального). Наприклад: поняття «позбавлення волі на певний строк» (В) - це рід по відношенню до поняття «позбавлення волі на п'ять років» (С) і в той же час вид по відношенню до поняття «кримінальне покарання» (А). Відношення між трьома підлеглими один одному поняттями зображено на схемі 5.